הוראות לסריגת מפה גדולה בסריגת קרושה בדוגמת שיבולים, הסריגה קלה, בעיקר סורגים עמודים כפולים ועיני שרשרת

צפיות: 90

שאל במסרגה אחת הנסרג בחוטי cake הצבעוניים אשר מורכבים מכמה צבעים כשכל צבע הוא באורך שונה, אשר יוצרים לנו דוגמה צבעונית ויפה. הדוגמה קלה לסריגה , רק 2 שורות החוזרות על עצמן.

צפיות: 87